Muoviroskan keruulaite – 70 000 €

Muoviroskan keruulaite – 70 000 €

Johannes Myllykoski on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista. Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Muoviroskan keruulaite, Johannes Myllykoski. Johannes Myllykoski  on kehitelly laitteen jolla voidaan siivota suuria merialueita roskista.  Ja organisaatioon kuuluu sidos ryhmät (mm Suomen ympäristökeskus ja kotimaista pk. Teollisuutta.

2. Ongelman kuvaus

Erilaisia muoveja ja muovijätettä kelluu merissä valtavia määriä. Ellei asialle tehdä mitään, kelluu maailman merissä kilo muovijätettä jokaista kolmea kalakiloa kohden (Suomen ympäristökeskus, 2017). Miljoona merilintua ja 100 000 merinisäkästä arvioidaan kuolevan  joka vuosi muovijätteiden takia. Muoviroska aiheuttaa erään arvion mukaan 13 miljardin US dollarin vahingot joka vuosi kalastukselle, merenkululle ja turismille. Pieneksi silpuksi merissä jauhautuva muovi eli mikromuovi päätyy lopulta ravintoketjuun, jossa se rikastuu ja voi päätyä kalojen kautta ihmiseen.

Myös Itämerellä muoviroskien määrä on hälyttävän suuri. Suomenlahdella suoritettujen uusimpien tutkimusten mukaan mm. Helsingin edustan rannoille kulkeutuvista roskista 90 % on muoviperäistä (Suomessa käytetään vuosittain 300 miljonaa muovipussia !).

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Tavoitteena on rakentaa erityisesti makromittaisten muoviroskien keruuseen kehitetty laite. Laitteesta on valmistettu pienimittakaavainen testiversio, joka vaatii puolueetonta jatkotutkimusta oikeiden säätöparametrien ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Jatkokehitys edellyttää rahoitusta, jotta saadaan aikaan toimiva laite joko rannikon ja jokisuiden puhdistukseen tai valtameriolosuhteisiin.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Muoviroskien ja muovista liukenevien haitta-aineiden vähentäminen parantaa huomattavasti Itämeren tilaa. Kelluvien muoviroskien keruu estää niitä jauhautumasta mikro- tai nanohiukkasiksi. laite on myös tehokas öljynkeräyslaite, jota voidaan tehokkaasti käyttää apuna öljyntorjuntatehtävissä. Pelkästään Suomenlahden kautta kulkee vuosittain 160 miljoonaa tonnia öljytuotteita, ja onnettomuuden riski on aina läsnä.

Jaa somessa

Arkisto