Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017 – 1 000 €

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017 – 1 000 €

Katse kohti Itämerta – Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017, Hankoniemen yläaste on 126 oppilaan peruskoulu Suomen eteläisimmässä kunnassa. Koulumme rinnalla toimii noin 70 opiskelijan lukio.

2. Ongelman kuvaus

Hankoniemi sijaitsee Suomen eteläkärjessä. Niemen etelä- ja länsirantaa ympäröivät laajat hiekka- ja kalliorannat. Kuntalaiset elävät meren äärellä, ja koulumme oppilaat ovatkin tottuneet meren läheisyyteen.

Lukiossamme on painopisteteemana Itämeri. Vuonna 2014 lukiomme osallistui kansalliseen Merentutkijamestarit-kilpailuun ja ryhmämme saavutti kisassa voiton. Myös Kulttuurit tutuiksi -kurssilla Itämeri on lukiossamme tärkeässä osassa. Varsinkin Suomi 100 vuotta -juhlavuotemme kunniaksi haluamme tuoda Itämeren myös yläasteen oppilaiden tietoisuuteen entistä enemmän. Projektipäivien aikana tutustumme Itämeren tilaan, lajistoon, uhkiin sekä tulevaisuuteen.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeri-projektipäivät toteutetaan huhtikuun ja toukokuun vaihteessa 2017. Päivien ohjelmat perustuvat uuden opetussuunnitelman mukaisesti ilmiöoppimiseen. Suunnitelmissa on Itämeri-lähettilään kutsuminen aloitustilaisuuteen. Infotilaisuuden jälkeen oppilaat jakaantuvat pienryhmiin ja työskentelevät eri oppiaineiden piirissä. Fysiikan ja kemian ryhmissä tutkitaan veden ominaisuuksia ja biologian ryhmissä tutustutaan Itämeren eliöstöön tunnistamalla mm. kaloja, leviä ja rantakasveja. Maantieteen pajassa tutustutaan Itämeren naapurivaltioihin ja historiassa Itämeren menneisyyteen ja tulevaisuuteen.

Koulun ulkopuoliseen ohjelmaan kuuluu mm. rantojen siivousta, meripelastuslaitoksella vierailua, Tvärminnen eläintieteelliseen asemaan tutustumista ja vedenpuhdistuslaitoksella käynti. Toivomme myös, että saamme palolaitoksen kanssa järjestettyä öljyntorjuntaharjoituksen. Päivien aikana myös koulun ruokailussa noudatetaan Itämeri-teemaa nauttimalla kalaa ja kotimaisia kasviksia. Kotitaloudessa paistetaan ja savustetaan silakoita.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Oppilaat oppivat ymmärtämään ympäröivää mertamme, sen historiaa ja nykytilaa. Projektipäivien myötä nuoret ymmärtävät vastuullisen roolinsa Itämeren asukkaana.  Tavoitteena on, että oppilaat oppivat arvostamaan ympäristöä ja sitä ainutlaatuista merta, joka on vaikuttanut suomalaisten elämään vuosituhansia ja vaikuttaa aina.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto