Solar Foods – 50 000 €

Solar Foods – 50 000 €

Ruokaa ilman maataloutta ja vesistöpäästöjä

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Solar Foods Oy on vuonna 2017 perustettu start-up yritys, joka tuo markkinoille täysin uudenlaisen proteiinin sekä tavan valmistaa sitä.

2. Ongelman kuvaus

Globaalisti noin 20 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu ruoan tuotannosta. Joidenkin arvioiden mukaan kasvava maapallon väestö tarvitsee jopa 70 prosenttia enemmän ruokaa vuosisadan puoliväliin mennessä. Yli puolet käyttökelpoisesta maa-alasta on jo nyt maatalouden käytössä, josta 80 prosenttia käyttää karjatalous. Kala on puolestaan merkittävä proteiininlähde 2.5 miljardille ihmiselle. Suurin vuosittainen kalasaalis maapallolla saavutettiin vuonna 1996. Sen jälkeen saaliit ovat olleet laskussa.

Maatalouden osuus Suomen kokonaispäästöistä on noin 10%, josta valtaosa tulee lihakarjasta ja typpilannoitteiden käytöstä. Suomen merialueilla maatalouden osuus typpi- ja fosforipäästöistä on noin 50-80 prosenttia. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan merkittävästi tehokkaampi tapa tuottaa ruokaa.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Solar Foodsin projektin tavoite on laatia ensimmäisen raaka-aineenaan hiilidioksidia, uusiutuvaa sähköä ja kivennäisaineita käyttävän kaupalliseen ruoantuotantoon tarkoitetun tehtaan toteutussuunnitelma Suomeen.

Tuotanto tapahtuu panimon kaltaisessa suljetussa prosessissa, ja sijoituspaikaksi Suomessa on useita eri vaihtoehtoja.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Aurinkoenergiaan kytketty tuotanto tuottaa auringonvalosta proteiinia tehokkaammin kuin fotosynteesi, mikä mahdollistaa yli kymmenen kertaa tehokkaamman maankäytön verrattuna soijaproteiinin tuotantoon. Koska tuotanto tapahtuu suljetussa panimon kaltaisessa prosessissa, tuholaisten torjunta-aineita tai kastelua ei tarvita, vältytään ympäristövaikutuksilta, kuten kasvihuonekaasupäästöiltä ilmakehään tai maataloudelle tyypillisiltä valuma- tai hajapäästöiltä, ja edelleen rehevöitymiseltä tai peräti veden puutteelta kuivuudesta kärsivillä alueilla. Tuotanto voi tapahtua missä vain, mikä hyödyttää sekä kehittyviä että kehittyneitä maita.

Ruoan tuottaminen sähkön ja hiilidioksidin avulla vastaa kahteen merkittävään globaaliin kysymykseen: kuinka estää hiilidioksidipitoisuuden nousu ilmakehässä, ja kuinka tuottaa ruokaa kasvavalle ihmisväestölle ympäristöystävällisesti. Solar Foodsin tuotanto on kustannuksiltaan kilpailukykyistä.

Jaa somessa

Kategoriat

Arkisto