Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä – 80 000 €

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä – 80 000 €

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Lappeenrantalainen (www.wapulec.com) kehittää energiataloudellista vedenpuhdistusteknologiaa, joka perustuu sähköiseen koronapurkaukseen. Siinä tuotettu sähköpurkaus toimii kuten pienimuotoinen salama muodostaen luonnon voimakkaimpia hapettajia veden- ja ilmanpuhdistuksen tarpeisiin. Kehittämällämme teknologialla pystyttiin pilot-mittakaavan kokeissa vähentämään biologisesti käsitellystä kunnallisesta jätevedestä lääkeainejäämien, torjunta-aineiden ja hormonien pitoisuuksia alle Euroopan lääkeviraston suositusten (alle 150 ng/l).

2. Ongelman kuvaus

Lääkeaineiden ja haitta-aineiden (kuten torjunta-aineet, muovipehmentimet ja liuottimet) käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Nämä ns. mikropollutantit ovat pääsääntöisesti biologisesti heikosti hajoavia, ja ne kulkeutuvat muuntumatta ihmiselimistön läpi tai pesuvesistä jätevesiin eikä niitä pystytä poistamaan nykyisissä puhdistamoissa. Vesistöissä nämä aineet aiheuttavat esim. kalojen epämuodostumia, sukupuolen muutoksia ja syntyvyyden alenemista. Tällä hetkellä markkinoilla olevat haitta-aineiden poistamiseen tarvittavat teknologiat ovat kalliita ja energiatehottomia.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Tavoitteemme on skaalata kehittämämme koronapurkausteknologia teolliseen mittakaavaan. Kaupallinen keskikokoinen laitteisto on jo olemassa, mutta suurten virtaamien käsittelyyn sopivaan laitteistoon tarvitaan kehitystyötä. Vuoden kestävässä hankkeessa rakennetaan ja testataan Lappeenrannan ja Kotkan jätevedenpuhdistamoilla teolliseen mittakaavaan sopiva moduulirakenteinen laitteisto.

Moduulirakenne yksinkertaistaa kehitystyötä ja demonstrointia. Lopullisessa tuotteessa moduuleita pakataan riittävästi yhteen kunkin puhdistamon kapasiteetin kattamiseksi. Testattavan laitteiston puhdistustulos vahvistetaan kemiallisin ja biologisin mittausmenetelmin. Tavoitteenamme on, että menetelmämme kokonaiskustannukset jäävät alle neljään senttiin jätevesikuutiometriltä. Menetelmän lisäetuna on samanaikainen veden desinfioituminen, joten jäteveden hygienisointi sisältyy kustannuksiin. Tyypillisesti pelkkä hygienisointi kustantaa yhdestä kolmeen senttiä kuutiometriltä.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Lääkeainejäämien sekä muiden vastaavien haitta-aineiden vähentäminen parantaa huomattavasti Itämeren tilaa, koska nämä aineet tutkitusti aiheuttavat ongelmia vesieliöstön lisääntymiseen ja kasvuun jo äärimmäisen pienissä pitoisuuksissa.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus pilot-mittakaavan laitteistolla sisälsi neljä torjunta-ainetta, 17 lääkeainetta ja estradiolihormonin. Tutkimuksessa saatujen mittaustulosten perusteella koronapurkausteknologialla olisi mahdollista pelkästään Suomessa vähentää päästökuormitusta näiden haitta-aineiden osalta 5-10 tonnia vuodessa. Koko Itämeren alueella haitta-aineiden päästökuormitusta olisi mahdollista vähentää teknologiamme avulla jopa satoja tonneja vuodessa.

Jaa somessa

Arkiv