Alfågelns beståndsutveckling – Itämeriprojektin 2024 voittajat esittäytyvät

Nimi: Kjell Larsson

Titteli: Professori emeritus

1. Kerro ensin, miltä sinun Itämeresi näyttää? Mitä Itämeri sinulle merkitsee?  

Itämeri rannikko- ja merilintuineen ovat suuri inspiraation lähde sekä minulle yksityishenkilönä että tutkijana. On suuri nautinto olla keväällä rantaniityllä meluisten rantalintujen ympäröimänä tai talvella veneessä kaukana merellä allien talvehtimisalueilla. Samalla monimuotoisuutta uhkaavat asiat ovat enemmän tai vähemmän näkyvissä. Haluan myötävaikuttaa siihen, että Itämeren lintukantaa koskeva tieto on viranomaisten ja muiden Itämeren tulevaisuutta koskevia päätöksiä tekevien saatavilla.  

2. Itämeriprojekti rahoittaa hyviä ideoita ja toimenpiteitä Itämeren tilan parantamiseksi. Mikä on projektinne idea? Miten se vaikuttaa Itämeren tilaan?  

Hankkeen tarkoituksena on analysoida maailmanlaajuisesti uhanalaisen allikannan kehitystä. Eurooppalainen kanta talvehtii Itämerellä ja suuri osa lepää Ahvenanmaata ympäröivillä vesillä huhti-toukokuussa ennen kuin siirtyy pesimään arktiselle alueelle. Hankkeen ideana on jatkaa vuotuista lisääntymismenestyksen eli kannan nuorten lintujen osuuden laskemista analysoimalla valokuvia lentävistä alliparvista. Vuotuinen lisääntymismenestys liittyy erilaisiin ympäristötekijöihin. Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa, jota tarvitaan sellaisten toimenpiteiden käyttöönottoon, joilla voidaan kääntää negatiivinen populaatiotrendi AEWA:n hyväksymän, kansainvälisen yhden lajin toimintasuunnitelman mukaisesti.   

 

 

3. Mitä teille merkitsee rahoituksen saaminen Itämeriprojektilta?  

Lintulajien pitkäkestoisten kannanmuutosten syiden analysoimiseksi tarvitaan pidempiä aikasarjoja. Vuonna 2008 alkanut tutkimus voi rahoituksen ansiosta kehittyä edelleen.   

4. Oletko tutustunut muihin Itämeriprojektilta tänä vuonna rahoitus saaneisiin hankkeisiin? Lähetä tervehdys suosikkiprojektillesi!  

Erityisen tärkeitä ovat nuoria inspiroivat Itämeren hankkeet. Myös tulevien sukupolvien on voitava nauttia Itämeren rikkaasta kasvi- ja eläinelämästä sekä pinnan ylä- että alapuolella ja käyttää sitä.  

Jaa somessa

Arkisto