Badewanne – 10 000 €

Badewanne – 10 000 €

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Badewanne oy on voittoa tuottamaton (non-profit) yhtiö. Me, Badewanne sukellustutkimusryhmä tutkimme ja dokumentoimme laivahylkyjä erityisesti Suomenlahdella. Badewannen päätavoite on tuottaa suurelle yleisölle dokumentteja (tv/elokuva, kirjat, lehtiartikkelit, sosiaalinen media) historiallisesti mielenkiintoisista hylyistä ja niihin liittyvistä tapahtumista. Erityinen osaamisalueemme, ja kiinnostuksemme kohdistuu maailmansotien aikaisiin hylkyihin ja tapahtumiin. Olemme ainoa suomalainen tutkimusryhmä jonka tekemä tv-dokumentti on julkaistu National Geographic kanavalla.

Kuvassa: Suomenlahdelle uponneen 2. Maailmansodan aikaisen sukellusveneen hylyssä olevia trooliverkkoja, ja niihin takertuneita ja hukkuneita hylkeitä.

2. Ongelman kuvaus

Me Suomenlahden rannalla asuvatkaan emme aina miellä sitä yhdeksi maailman tärkeimmistä kauppareiteistä. Sellainen Suomenlahti on ollut jo vuosisatoja huolimatta siitä että se on merenkulullisesti vaativa merialue. Samoin usein unohtuu että Suomenlahti on ollut molemmissa maailmansodissa merkittävien taisteluiden näyttämönä. Näistä syistä sen pohjalle on päätynyt suuri määrä laivanhylkyjä. Nämä hylyt ovat historiallisesti kiehtovia tutkimuskohteita, joiden tutkiminen usein ratkaisee historian hämärään jo jääneitä tapahtumia.

Valitettavasti hylkyihin liittyy muutakin kuin historiaa. Suomenlahden vilkas kalastus on tartuttanut niihin suuren määrän kalanpyydyksiä kuten avovesitrooleja, jotka hylkyjen rakenteisiin tarttuneina edelleen pyytävät ja tappavat merieläimiä, kuten hylkeitä ja kaloja jatkuvasti. Nämä ”haamuverkot” ovat maailmanlaajuinen ympäristöongelma. Suomenlahdella niitä on paljon, käytännössä kaikissa tutkimissamme hylyissä.

Maailmansotien ajoista eteenpäin alusten polttoaineena on yhä useammin öljy jossain muodossaan. Upotessaan alukset vievät usein merkittävän osan öljystään pohjaan. Nyt, kun maailmansodista on 100 – 70 vuotta, alkavat hylkyjen teräsrakenteet ruostua puhki, jolloin öljy saattaa vapautua mereen. Vaikka hylkyjen sisältämät öljymäärät ovat pieniä tankkereihin verrattuna, voivat ne silti olla satoja tonneja, ja siten aiheuttaa paikallisesti merkittäviä ongelmia.

Yhteistä haamuverkoille ja hylkyjen sisältämille haitallisille aineille on se, että ne ovat samassa paikassa. Mutta kukaan ei tarkkaan tiedä kuinka paljon ja missä, ja minkälaiset olosuhteet ovat kullakin hylyllä. Badewanne tutkimusryhmä etsii, paikantaa ja tutkii juuri näitä hylkyjä, ja ryhmän erikoisosaaminen kattaa juuri sen tiedon keräämisen tarpeen mikä nyt puuttuu.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Haemme rahoitusta jonka avulla voimme uusia kuvauskalustoamme ajanmukaiseksi, ja pystymme kahden kesän aikana toimimaan sukellusoperaatioissa Suomenlahdella. Näiden sukellusoperaatioiden yhteydessä me kartoitamme, kuvaamme ja mallinnamme hylyissä olevia haitallisia aineita ja haamuverkkoja, ja tuotamme aitoon paikkatietoon perustuvan hylkyrekisterin joka sisältää kaiken tämän tiedon. Tätä rekisteriä voidaan suoraan, tai viranomaisten rekistereihin yhdistämällä käyttää apuna arvioitaessa hylyissä olevien haitallisten aineiden ja haamuverkkojen aiheuttaman ongelman laajuutta. Jossain vaiheessa näitä ongelmia vääjäämättä pitää alkaa ratkaisemaan haamuverkot ja haitalliset aineet poistamalla. Silloin on ensiarvoisen tärkeää että paikkatiedon lisäksi on käytössä materiaalia kuten videokuvaa, valokuvia, piirroksia ja mallinnuksia joiden avulla haitallisten aineiden ja/tai haamuverkkojen poisto-operaatiot voidaan suunnitella.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Me, Badewanne tutkimusryhmä, olemme juuri tällaisen tutkimuksen, kartoituksen ja kuvamateriaalin tuottamisen kansainvälisestikin tunnustettuja erikoisosaajia. Itämeren ja Suomenlahden historian tutkimuksen lisäksi haluamme tuoda osaamisemme mukaan myös Itämeren ympäristön hyväksi tehtävään työhön. Kun hylyistä on vihdoin poistettu haitalliset aineet ja haamuverkot, ovat ne itse asiassa keinotekoisia riuttoja jotka monimuotoisen elinympäristön tarjoamalla lisäävät Itämeren eliöstön runsautta ja monimuotoisuutta.

Jaa somessa

Arkiv