Solar Foods – 50 000 €

Solar Foodsin projektin tavoite on laatia ensimmäisen raaka-aineenaan…

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – 35 000 €

Nabbenin niemen läheisyydessä toteutettava kosteikkoratkaisu siihen kuuluvine…

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla – 50 000 €

Sulapac® -materiaali ja -pakkauskonsepti on kehitetty ratkaisemaan osaltaan…

Muoviroskan keruulaite – 70 000 €

Tavoitteena on rakentaa erityisesti makromittaisten muoviroskien keruuseen…

Badewanne – 10 000 €

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien…

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto – 15 000 €

Tavoitteemme on kasvattaa hyönteisentoukkia, joita ruokitaan yllämainittujen…

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto – 33 000 €

DG-Diving Group Oy:n kehittämä menetelmä mahdollistaa laivojen pohjien…

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä – 40 000 €

Peltojen kipsikäsittely vähentää pelloilta tulevaa fosforihuuhtoumaa nopeammin,…

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä – 80 000 €

Tavoitteemme on skaalata kehittämämme koronapurkausteknologia teolliseen…

Mekaaninen eliönesto – 7 000 €

Tavoitteenamme on kaupallistaa ja vakiinnuttaa vaihtoehtoisia…

Arkisto