Maarianhaminan kaupunki – 80 000 e

Terveemmän Itämeren saavuttamiseksi tarvitaan sekä pieniä että suuria toimenpiteitä. Rakentamalla kosteikon Svibyhyn Maarianhaminan kaupunki auttaa vähentämään Itämeren rehevöitymistä.

Suomen Ympäristokeskus SYKE – 42 000e

Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa vuosittain merimetsojen sekä haahkojen pesintää. Tässä hankkeessa selvitetään Suomenlahdella muovien määrää merilintujen pesissä. Merilinnut kärsivät ympäristön…

Clewat Oy – 130 000e

Clewat kehittelee laittteita merten ja vesialueiden puhdistamiseen. Clewatin kehittelemän uuden ja innovatiivisen lumensulatuslaitteen etu on siinä, että lumensulatus itsessään on…

John Nurmisen Säätiö – 80 000 €

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on kulttuuriteoistaan palkittu tiedonvälittäjä ja merellisen sisällön……

WWF Suomi – vuosittainen rahoitus (25 000 € vuonna 2019)

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa noin sadassa maassa, kaikilla mantereilla. WWF Suomi on työskennellyt Itämeren suojelemiseksi jo yli 30 vuotta.

Pidä Saaristo Siistinä, Mahanpuruja muovista – 40 000 €

Roskaantumisongelmaan liittyy keskeisesti tiedon puute siitä, miten roskat kulkeutuvat kaupungeista vesistöihin. ”Mahanpuruja muovista” -kampanja haluaa herätellä ohikulkijoita pohtimaan oman…

Emmaus Åland – 120 000 € (kaksivuotinen rahoitus)

Emmaus Åland on yhdistys, jonka työkenttänä ovat kestävä kehitys ja kansainvälinen yhteisvastuu. Emmaus Åland auttaa yhteiskuntaa kestävämmälle pohjalle kierrätyksen ja uusiokäytön avulla.……

Elävä Itämeri, Baltic Sea Action Group – 80 000 €

Baltic Sea Action Group perusti Elävä Itämeri -hankkeen vuonna 2019, jolloin se sai Ålandsbankenin Itämeriprojektilta 80 000 euron rahoituksen. Nyt hanke sai jatkorahoituksen toiselle vuodelle.

ReGeneration 2030 – 50 000 €

ReGeneration 2030 on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen nuorten ja nuorten aikuisten kansanliike, joka toteuttaa YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Solar Foods – 50 000 €

Solar Foodsin projektin tavoite on laatia ensimmäisen raaka-aineenaan hiilidioksidia, uusiutuvaa sähköä ja kivennäisaineita käyttävän kaupalliseen ruoantuotantoon tarkoitetun tehtaan…

Ahvenanmaan siivous – 10 000 €

Ahvenanmaan siivous -projektin avulla haluamme paitsi koordinoida ja tukea vapaaehtoisten toimia ympäri Ahvenanmaata, myös tehdä töitä roskaantumisen ennaltaehkäisemiseksi.

Kestävän maanhoidon karttapalvelu – 65 000 €

Voittoa tavoittelematon kaikille avoin karttapalvelu auttaa maanomistajia tehokkaassa Itämeren suojelussa ja ilmastotyössä.

Miksi Itämerta on suojeltava? – 17 500 €

Tässä ympäristökasvatusprojektissa oppilaat tutkivat Itämerta, sen rannikoita ja ympärillä olevia valtioita yhdessä yhteistyökoulujen ja -päiväkotien kanssa.

BagIt – 9 500 €

Muovipussit pois Itämerestä ainutlaatuisen paperikassin avulla.

Hiiliviljelyverkosto – 33 000 €

Kouluttamalla luomuviljelijät hiiliviljelijöiksi teemme pelloista hiilinieluja ja tukimme ravinnevuodot vesistöihin.

Siisti Biitsi – 90 000 €

Siisti Biitsi -ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, jakaa tietoa sekä yhdistää konkreettinen…

Nuori, sun ideat ja teot Itämeren hyväksi – 3 500 €

Projektiin haastetaan Itämeren rannoilla koulua käyvät nuoret mukaan ideoimaan tekoja, joilla kaunis Itämeremme puhdistuisi eikä likaantuisi.

Rauman freinetkoulun oppilaiden tutustuminen saaristoluontoon – 4 100 €

Tavoitteena on paitsi tehdä ympäristöteko, myös rakentaa oppilaidemme luontosuhdetta ja halua suojella yhteistä Itämertamme.

Petokala-projekti – 5 000 €

Tavoitteena on parantaa rannikon ekosysteemin tasapainoa vahvistamalla petokalakantaa.

Froodly GO – Pelillistämisen kautta ruokahävikkiä vastaan – 28 000 €

Froodly GO on moderni, hauska ja innostava tapa pienentää ruokahävikkiä.

Rannikko-observatorio – 35 000 €

Haluamme rakentaa automaattisesti toimivan mittariverkoston, joka mittaa keskeytyksettä tietoa ja lähettää sitä verkkoportaaliin.

Maarianhaminan Slemmernin lahti mikromuovittomaksi – 35 000 €

Nabbenin niemen läheisyydessä toteutettava kosteikkoratkaisu siihen kuuluvine altaineen ja jälkipuhdistuksineen luo edellytykset mikromuovien, ravintoaineiden ja muiden saasteiden erottelulle.

Nutribute – 15 000 €

Ainutlaatuinen joukkorahoitusalusta muuttaa Itämeren suojeluideat toiminnaksi.

Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla – 50 000 €

Sulapac® -materiaali ja -pakkauskonsepti on kehitetty ratkaisemaan osaltaan merien muoviongelmaa.

Muoviroskan keruulaite – 70 000 €

Tavoitteena on rakentaa erityisesti makromittaisten muoviroskien keruuseen kehitetty laite.

Itämeriprojektipäivät huhtikuussa 2017 – 1 000 €

Katse kohti Itämerta – Me hankolaiset nuoret välitämme ympäröivästä merestämme ja sen hyvinvoinnista.

Haluamme pelastaa Itämeren! – 1 000 €

Mitä useammat aikuiset kuulevat, että me lapset haluamme työskennellä puhtaamman Itämeren eteen, sitä parempi.

Tutkimusmatka Saaristomerelle – 6 000 €

”Tutkimusmatka Saaristomerelle” on aktivoiva seikkailuohjelma, joka on suunnattu lapsiperheille saariston vierasvenesatamissa.

Badewanne – 10 000 €

Tutkimushanke hylkyihin takertuneiden haamuverkkojen, ja hylkyjen sisältämien haitallisten aineiden kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi.

Käymäläjätteet kuriin – Imutyhjennyslaitteen hankinta saaristoon – 14 000 €

​Haluamme estää jätteiden mereen pääsyn, sillä yhden ihmisen yhden päivän käymäläjätökset meressä antavat levänkasvatuspotentiaalin 2,5 kilolle levää.

Proteiinirehun ilmastotehokas tuotanto – 15 000 €

Tavoitteemme on kasvattaa hyönteisentoukkia, joita ruokitaan yllämainittujen teollisuuksien jätteillä ja jäämätuotteilla.

Haitallista ympäristökuormitusta vähentävä vedenalaisten rakenteiden puhdistuslaitteisto – 33 000 €

DG-Diving Group Oy:n kehittämä menetelmä mahdollistaa laivojen pohjien puhdistuksen Itämerellä vesistöä kuormittamatta.

Maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä – 40 000 €

Peltojen kipsikäsittely vähentää pelloilta tulevaa fosforihuuhtoumaa nopeammin, tehokkaammin ja edullisemmin kuin nykyisin käytössä olevat vesiensuojelukeinot.

Lääkeainejäämien ja muiden haitta-aineiden poistaminen jätevesistä – 80 000 €

Tavoitteemme on skaalata kehittämämme koronapurkausteknologia teolliseen mittakaavaan.

#ihanaitämeri – 1 000 €

Projekti tähtää lisäämään tietoutta Itämerestä ja sen suojelemisesta sekä madaltamaan kynnystä osallistua suojeluun.

Itämeriviikko 2016 – 1 400 €

Itämeri-teemaviikolla 7.-luokkalaiset opettajineen siivoavat koulun lähialueita sekä Munkkiniemen rantoja. Lisäksi Itämeri-teema näkyy keskitetysti opetuksessa eri oppiaineissa niin peruskoulussa…

Lapsilta lapsille – 3 600 €

Projekti tähtää siihen, että lapset itse löytävät Itämeren hienouden ja haluavat esitellä sen muillekin.

Mekaaninen eliönesto – 7 000 €

Tavoitteenamme on kaupallistaa ja vakiinnuttaa vaihtoehtoisia eliönestomenetelmiä, jotka tekevät työn paremmin kun nykyiset eliönestomaalit.

Itämeri-lähettiläsvierailut kouluissa – 10 000 €

Projektimme tavoitteena on järjestää puolentoista vuoden aikana 600 elämyksellistä Itämeri- lähettiläiden pitämää oppituntia peruskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa eri puolilla……

Itämeri-palapeli – 10 000 €

Projektin tavoite on osoittaa lapsille ja nuorille, että myös he voivat olla mukana Itämeren hyväksi tehtävässä työssä.

Roskapostia – Kansalaisen tietokirja merten roskaantumisesta – 20 000 €

Hankkeen kärki on tiedon levittäminen ja sitä kautta meriympäristön tilan parantaminen.

Täktominlahden ennallistaminen – 20 000 €

Kääntääksemme negatiivisen kehityksen, käynnistimme operaatio Täktominlahden vuonna 2010.

Typenpoiston parantaminen jätevedenpuhdistamoilla – 40 000 €

Projektin tarkoituksena on ottaa jätevedenpuhdistamoilla käyttöön tekniikkaa, jolla lisätään typenpoistoa energiankulutuksen jopa pienentyessä.