Itämeriviikko 2016 – 1 400 €

Itämeriviikko 2016 – 1 400 €

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Itämeriviikko 2016, Munkkiniemen yhteiskoulu on helsinkiläinen yksityinen koulu, jossa toimivat perusopetuksen luokat 7.-9. sekä lukio. Kaikkiaan koulun oppilasmäärä on hieman yli 900.

2. Ongelman kuvaus

Munkkiniemen yhteiskoulu sijaitsee kivenheiton päässä Munkkiniemen rannasta. Itämeri on lähiympäristömme, jonka hyvinvoinnista haluamme pitää huolta. Itämeri-teema on osa koulumme laajempaa ympäristökasvatusta, jolla kasvatamme nuoria myönteiseen asenteeseen ja vastuullisuuteen lähiympäristöstään.Koulumme on osallistunut Itämeren suojelutyöhön The Baltic Sea Action Group – jäsenyyden (www.bsag.fi) myötä jo vuodesta 2010 alkaen. Olemme sitoumuksessa luvanneet siivota rantoja koulumme lähellä sekä lisätä niin oppilaiden kuin henkilökunnankin Itämeri-tietämystä. Koulun arjessa teema näkyy vuosittain erityisesti keväällä vietettävänä Itämeri-teemaviikkona. Jatkamme perinnettä myös kuluvana lukuvuonna, keväällä 2016.

Ympäristökasvatus MYK:ssa on pitkäjännitteistä: Koulullemme on myönnetty kestävän kehityksen ympäristömerkki Vihreä lippu. Oppilaista ja useiden eri aineiden opettajista koostuvat Minä välitän – ryhmä tarttuu lukuvuosittain moniin erilaisiin yhteiskunnalliset aiheisiin, ympäristökysymykset mukaan lukien. MYK on tehnyt Itämeri-aiheista yhteistyötä myös tanskalaisen Ingrid Jespersen Gymnasieskolan kanssa vuodesta 2009. Yläkoululaiset ovat esimerkiksi tutkineet Itämeren biologisia ja kemiallisia ominaisuuksia, työstäneet niistä raportin ja esityksen sekä esitelleet työtään yhteistyökoulussa. Vierailujen yhteydessä on myös tutkittu yhdessä Itämerta ja sen eliöstöä niin Kööpenhaminassa kuin Helsingissä. Lukiossa yhteistyömuotona toteutimme yhteisen Baltic Sea Studies -kurssin Tanskassa Kööpenhaminan yliopiston tiloissa ja Suomessa Helsingin yliopiston tiloissa. Lisäksi MYK:n oppilaat ottivat osaa vuonna 2014 Ylen tuottamaan Merentutkijamestari – tv-ohjelmaan.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Itämeri-teemaviikolla 7.-luokkalaiset opettajineen siivoavat koulun lähialueita sekä Munkkiniemen rantoja. Silmiä avaava siivoustempauksemme kaattaa koko Munkan alueen. 8.-luokkalaiset taas vierailevat luokittain Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ja keskustelevat veden käyttöön liittyvistä valinnoistaan. Lisäksi Itämeri-teema näkyy keskitetysti opetuksessa eri oppiaineissa niin peruskoulussa kuin lukiossa. Koulun Minä välitän -oppilasryhmä on myös järjestänyt kuvataidenäyttelyitä, kilpailuja, päivänavauksia yms. ohjelmaa välituntisin. Teemaviikolla Itämeren ruokakolmion suositukset ja ekologisuus näkyvät myös kouluruokalassa: syömme kalaa ja kotimaista kasviksia sekä vältämme naudanlihaa. Aiempina lukuvuosina Itämeri-projektikoulussamme on vieraillut myös Luonto-Liiton Itämerilähettiläitä ja muita asiantuntijavieraita (Syke, BSAG).Tulevaksi kevääksi 2016 suunnittelemme järjestävämme uutuutena 9.-luokkalaisille aihetta syventävän teemapäivän yhteistyössä WWF:n ja Helsingin pelastuslaitoksen kanssa: päivän aikana oppilaat perehtyvät öljyonnettomuuksiin ja niiden torjuntaan sekä harjoittelevat öljyntorjuntaa rannalla. Vaihtoehtoisena ohjelmana osa luokista retkeilisi Harakan luontokouluun Viikkiin, jossa oppilaat tutustuisivat joko vesitutkimukseen tai syventyisivät Itämeri-teemaan.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Koulumme ympäristökasvatuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa ja ymmärrystä Itämerestä lähiympäristönämme ja sen tilasta. Toimimalla Munkassa ja Itämeren rannoilla nuoret oivaltavat omien tekojensa hyvät ja huonot vaikutukset esimerkiksi roskina maassa tai sinilevänä uimarannalla. Rakennamme nuorille valmiutta tarttua tuumasta toimeen. Pidämme tärkeänä, että nuoret oppisivat ja koulun henkilökunta muistaisi omien valintojensa voiman.

Jaa somessa

Arkiv