Mitt hav – Vi presenterar vinnarna i Östersjöprojektet 2024

Minun mereni – Mitt hav

Namn: Ari Heinilä / Minun mereni ry
Titel: Regissör

 

1. Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

För mig är Östersjön en stor inspirationskälla och den ger mig enormt mycket energi. Jag har fått ut väldigt mycket av det under de senaste 45 åren och nu känner jag att det är dags att betala av skulden. Jag betalar av min skuld så gott jag kan. Inspiration och miljöfostran är mina mest effektiva metoder. Jag har samlat en stor grupp likasinnade människor omkring mig för att grunda den smidiga, uppfinningsrika och duktiga miljöföreningen Minun mereni – Mitt hav.

Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Filmen Mitt hav har som syfte att inspirera människor kring Östersjön och synliggöra dess naturvärden. Vi strävar efter att sprida och distribuera den så brett som möjligt. På Östersjödagen 29.8.2024 kommer den att förevisas gratis i nästan alla kuststäder. Den kommer också att vara ett långsiktigt verktyg för Koulukino och BMOL (Biologian ja maantieteen opettajien liitto), med tillhörande uppgiftspaket i skolor runtom i landet.

Restaureringen av våra kustvatten är ett enormt åtagande, och vi behöver en enorm mängd nya resurser för att göra arbetet, utöver attitydfostran. Filmen är en bra grund för detta arbete.

3. Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Finansieringen är avgörande för att filmen ska kunna distribueras och marknadsföras på ett effektivt sätt. Vi kommer att kunna utveckla undervisningsmaterial och aktivitetspaket av hög kvalitet samt tävlingar för skolelever med anknytning till Östersjön.

4. Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Nemo Sea farms är ett mycket intressant projekt. Jag ser fram emot att se dess resultat.

Jaa somessa

Arkiv